Reception Design

עיצוב חופות

אנו מציגים לפנייכם בשושן צחור - מדריך - לעיצוב חופות

עיצוב חופות – החלק הראשון:
על החוגגים להחליט על תקציבם. ולא לחרוג מתקציבם בכדי לא לגרום להפסדים כספיים לא מתוכננים.

עיצוב חופות – החלק השני:
יש להחליט האם רוצים לעצב בנושא מסוים, או רק לעשות את שינוי בעיצוב של אל אותו אולם ובצורה הזו תהיה השפעה רבה מאוד מאוד על התקציב שלכם.

אם ברצונכם לעצב בצורה מסוימת תדרשו לבחירת עיצובים מיוחדים יותר ורבים יותר ולכן התקציב יהיה גבוה יותר.

אח"כ יש לבצע סקר שוק לבדיקת המחירים ולקבוע פגישה עם 3-4 מעצבים פוטנציאלים ברוב המקרים המעצבים הקבועים באולמות והגנים יותר זולים ממעצבים חיצוניים שאתם מעוניין, אך לא כל בעלי המקום מסכימים להבאת מעצב מבחוץ.